BioAmp: Rewolucyjna technologia

BioAmpTM to nowy rewolucyjny system oczyszczania ścieków dostępny we wszystkich krajach Europy. BioAmp to przyjazny dla środowiska system, który rozwiązuje wiele problemów związanych ze ściekami, a jednocześnie  umożliwia znaczne  zmniejszenie kosztów związanych z gospodarką ściekowo-kanalizacyjną.

BioAmp jest kompaktowym, sterowanym komputerowo  urządzeniem do  inkubacji i namnażania bakterii, instalowanym w miejscu powstawania ścieków  i dostarczającym dużą ilość aktywnych, niechorobotwórczych mikroorganizmów glebowych i wodnych bezpośrednio do kanalizacji. Bakterie  te rozkładają związki organiczne w ściekach zmniejszając ilość białek, węglowodanów, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (substancje ekstrahujące się eterem naftowym), zawiesin i związków azotu, jak również eliminują nieprzyjemne zapachy. System idealnie nadaje się do stosowania w tłuszczownikach, separatorach, komorach fermentacyjnych i oczyszczalniach ścieków, a jego koszt jest niższy niż innych programów biologicznych.
 

Urzadzenie do konserwacji kanalizacji BioAmp
  • Rewolucyjne urządzenie BioAmp bioamp


Co 24 godziny system BioAmp wprowadza do wybranego miejsca kanalizacji 30 bilionów bakterii Pseudomonas i Bacillus w stanie wegetatywnym,  a koszty są około dziesięciokrotnie niższe niż innych dostępnych na rynku suchych lub płynnych preparatów biologicznych. System umożliwia rozwiązywanie problemów ze ściekami we własnym zakresie, zapewniając zgodność z dyrektywami europejskimi i lokalnymi przepisami. System został zatwierdzony do użytku w zakładach przemysłu spożywczego przez amerykańską Narodową Fundację Sanitarną.

 W trosce o stan środowiska instytucje europejskie wprowadziły rygorystyczne wymagania dotyczące czystości ścieków odprowadzanych z zakładów przemysłowych, centrów handlowych, hoteli, itp., które obejmują opłaty i kary za niespełnianie wymaganych norm. BioAmp przyspiesza i wzmacnia naturalny rozkład materii organicznej, redukując m.in. takie parametry jak: BZT5, ChZT, zawiesinę, związki azotu i tłuszcze do poziomu, który jest akceptowalny dla odbiorców ścieków, instytucji ochrony środowiskowa i przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.

 Unikalna technologia BioAmp umożliwia przedsiębiorstwom i innym organizacjom uzyskanie oszczędności rzędu tysięcy złotych rocznie poprzez obniżenie opłat, kar i kosztów energii. Instalacja systemu nie wymaga nakładów finansowych, ponieważ jest on montowany i użytkowany na podstawie umowy serwisowej. Zazwyczaj można połączyć system BioAmp z istniejącymi systemami kanalizacyjnymi bez potrzeby wprowadzania modyfikacji.

Wiele firm, zarówno dużych jak i małych, korzysta już z systemu BioAmp, w tym zakłady produkcyjne, zakłady przetwórstwa żywności, hotele, restauracje, szpitale, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne,  kopalnie, itd.

Typowe przykłady uzyskania oszczędności to między innymi firma przetwórstwa żywności na Filipinach, która oszczędza około *16000 GBP rocznie na karach za emisję nieprzyjemnych zapachów, firma telekomunikacyjna w Irlandii, która zmniejszyła opłaty za ścieki o około 30000 GBP oraz producent żywności z Danii, który osiągnął całkowite oszczędności rzędu 17000 GBP na kosztach eksploatacji kanalizacji..

BioAmp rozkłada związki organiczne do CO2 i H2O, obniża Biologiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT5), Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT) i inne parametry oraz zmniejsza ilość osadów (w postaci odpadów stałych) usuwanych poza teren zakładu. System umożliwia obniżenie zużycia wody i energii, oraz eliminuje konieczność stosowania szkodliwych substancji chemicznych do udrażniania kanalizacji. Stanowi również istotną część każdego programu ochrony środowiska i pomaga spełnić wymagania certyfikatu ISO 14000.

BioAmp jest jednym z wielu specjalistycznych produktów dostarczanych przez koncern NCH.

 

Copyright ©2011 NCH Europa.  Wszelkie prawa zastrzeżone.  Opracowała Expert-IT.

BioAmp